De vraag naar de dienstverlening van het Energieteam blijft toenemen. De oprichting van dit samenwerkingsverband 10 jaar geleden blijkt niet alleen op papier een goed concept te zijn, ook in de praktijk sluit de dienstverlening naadloos aan op de vraag vanuit de vastgoedsector. De expertise van dit team is geënt op het verduurzamen van vastgoed en verhogen van het wooncomfort voor bewoners.

Wat is het geheim van het Energieteam?
Het Energieteam is een krachtenbundeling van 3 partners in de vastgoedsector (Hemink Groep, Van Dam Groep en Consolidated). Deze partners geven met hun samengevoegde expertise, perfect antwoord op de vraag van woningbouw- corporaties, gemeentes en commerciële vastgoed-
organisaties, hoe zij het beste de bouwkundige en energetische kwaliteit van hun woningen en vastgoed
kunnen verbeteren. De partners samen vormen een echt vast team en niet een keten, dat stadium zijn ze allang voorbij. Het landelijk opererende bedrijf onderzoekt de complete woning en totale schil van het gebouw. Door alle facetten van zowel isolatie, ventilatie en installatie mee te nemen, ontstaat er een optimaal advies hoe het gebouw te verbeteren. Tevens worden verschillende scenario’s doorgerekend, met ieder hun eigen bijbehorende voordelen en besparingen.

Behaalde successen
Na 10 jaar heeft dit specialistische team inmiddels veel ervaring opgedaan met het slim aanpassen en verbeteren van gebouwen, waardoor het energielabel aanzienlijk verbetert, kosten worden bespaard, het wooncomfort wordt verhoogd en de vastgoedportefeuille verduurzaamt! Doordat de samenwerking tijdig is gestart, zijn er nu al veel uitlopende successen geboekt en kan er gerust gesteld worden dat het Energieteam koploper is in het verduurzamen van vastgoed. De score is 100%: zodra de experts in gesprek raken met de opdrachtgever, worden alle voordelen duidelijk en kan het Energieteam van start. Gegarandeerd kwalitatief goed vastgoed onderhoud, met een gezonde balans tussen investering en opbrengsten.

Werkgelegenheid
Een dergelijke transitie schept werkgelegenheid en dat is mooi! Door innovatief in te spelen op marktveranderingen, biedt het Energieteam tegenwoordig aan een vaste club van 30 specialisten een baan. Door het toenemende succes is een vestiging geopend in Amersfoort en zijn er extra werkbussen bij besteld. Hierdoor staan wij nog dichter bij onze klanten. Wie weet binnenkort ook te zien bij u in de buurt!

I: www.energieteam.nl
T: 088-045 45 45
E: info@energieteam.nl
Amersfoort – Borne – Raalte
Rijssen – Amsterdam – Rosmalen