Project
Verduurzamen in opdracht van Vivare

Opdrachtgever
Vivare

Project
Vivare heeft Hemink geselecteerd als één van de twee RGS partners die de komende jaren het groot onderhoud i.c.m. energetische maatregelen gaat realiseren. Gezamenlijk werken wij verder om concrete resultaten te boeken op het gebied van bewonerstevredenheid, kostenbeheersing en kwaliteit van wonen.