Project
124 appartementen Molkenboer te Oldenzaal

Opdrachtgever 
WBO Wonen

Uitvoering 
April 2015 – mei 2015

Werkomschrijving
Voor de WBO in Oldenzaal zijn aan het appartementen complex Molkenboer te Oldenzaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
– Sloopwerkzaamheden
– Metselwerk
– Nieuwe gemetselde kopgevels met isolatie
– Rockpanel t.b.v. nieuwe uitstraling
– Schilder werkzaamheden
– Nieuwe dakrand

De succesfactor van dit project was de korte doorlooptijd. Bij de selectie was al bepaald dat de werkzaamheden in juni klaar moesten zijn. Met de nodige voorbereidingen zijn de
werkzaamheden uiteindelijk uitgevoerd in een periode van 4 maand.

Just in time
Om deze korte doorlooptijd te kunnen realiseren met elkaar is het just in time principe
toegepast. De leverancier levert dan elke dag volgens de lean works methode, de materialen op de juiste plek.
Voordelen van deze methode:
– Continue doorstroming
– Reducering van: verspilling, wachten, voorraad, afkeur
– Doorlooptijdverkorting
– Overzichtelijke planning
– Veiligheid bewoners

Bewonerscommunicatie
Hoe intensiever het werk, hoe intensiever de communicatie. Er stond de bewoners hier veel te wachten, dus de communicatie was zeer belangrijk. Wij hebben de bewoners geïnformeerd middels een Webportaal. Dit is een digitaal portaal speciaal gericht op dit werk. Het voordeel van een Webportaal is dat er tijdig en duidelijk is gecommuniceerd met de bewoners. Iedere bewoner heeft een inlogcode gekregen voor het Webportaal waarop alle relevante informatie over het project te vinden was. Hierdoor werd de informatie altijd gelijktijdig gedeeld en was het altijd up to date. Uiteraard zijn de bewoners ook geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven en persoonlijke gesprekken.